Izgradnja budućnosti, restauracija prošlost.

Ostajemo verni istim principima na kojima je naša kompanija osnovana pre više od 10 godina: pružanje vrhunske usluge našim klijentima, stavljanje bezbednosti na prvo mesto, stvaranje mogućnosti za naše ljude, pružanje izuzetnih poslova.

2012
history1

Agencija Geo-Oil Je osnovana

Agencija GEO-OIL osnovana je 2012. godine sa idejom da obezbedi uspešnu i kvalitetnu vezu između svih zainteresovanih strana u realizaciji projekata. Osnovna delatnost Agencije je stvaranje veza poverenja između investitora, izvođača radova i lokalnog stanovništva.
2013
Gazprom-projekat

Realizovan Projekat 3D Novo Miloševo
530 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2014
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Sirakovo
250 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2014
Gazprom-projekat

Realizovan projekat Kumane
119 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2014
Gazprom-projekat

Realizovan projekat Velebit Martonoš
740 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje objekata
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2014
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Boka Jermenovci
740 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje objekata
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2015
Rio-Sava

Realizovan projekat 3D Jadar
10 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama
▪ Logistička podrška
▪ Isplata zakupa
▪ Isplata procenjene štete

2015
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Turija
646 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2015
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Turija 2
520 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2016
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Južni Banat 1
750 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2017
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Turija 3
517 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje 
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2017
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Morović
175 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2018
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Južni Banat 2
767 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje 
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2018
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Turija 4
894 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2019
Gazprom-projekat

Realizovan projekat 3D Ada
830 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama

2020
Rio-Sava

Realizovan projekat 3D jadar
6.6 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama
▪ Logistička podrška
▪ Isplata zakupa
▪ Isplata procenjene štete

2020
Rio-Sava

Realizovan projekat JADAR Environment soil sapling

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama
▪ Logistička podrška
▪ Isplata zakupa
▪ Isplata procenjene štete

2020
Rio-Sava

Realizovan projekat 3D Jadar
8.8 km2

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama
▪ Isplata zakupa
▪ Isplata procenjene štete

2021
Bechtel-projekat

U realizaciji projekat 3D Jadar

▪ Logistička podrška,
▪ Opšta služba,
▪ Nadzor nad radom na terenu,
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama,
▪ Inspekcija gradilišta
▪ IT podrška