Project info

  • Realizovani
  • RIO TINTO - RIO SAVA EXPLORATION

  • 2020

  • Jadar

  • 8,8 km2

Agencija Geo-Oil preduzela je sledeće aktivnosti na ovom projektu:

▪ Pribavnjanje dozvola za ulazak u posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje
▪ Pregovori sa opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama
▪ Logistička podrška
▪ Isplata zakupa
▪ Isplata procenjene štete