Project info

Agencija Geo-Oil preduzela je sledeće aktivnosti na ovom projektu:

• Logistička podrška,
• Opšta služba,
• Nadzor nad radom na terenu,
• Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama,
• Inspekcija gradilišta
• IT podrška