Project info

  • Realizovani
  • RIO TINTO - RIO SAVA EXPLORATION

  • 2015 godine

  • Jadar

  • 10 km2

Agencija Geo-Oil preduzela je sledeće aktivnosti na ovom projektu:

▪ Pribavnjanje dozvola za izlazak na posed
▪ Nadzor nad rehabilitacijom terena
▪ Nadzor nad rehabilitacijom puteva
▪ Procena štete
▪ Nulto stanje 
▪ Pregovori sa Opštinama i mesnim zajednicama
▪ Pregovori sa državnim institucijama